Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:4
2:3
2:2
2:0
0:0
2:1
2:0
1:1
0:31:22:21:02:01:13:21:10:00