Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:0
0:3
1:1
1:2
0:2
2:1
3:0
1:2
2:12:11:22:11:02:10:20:30:00