Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:1
1:2
1:2
1:1
1:1
3:2
0:2
1:3
2:31:22:12:10:22:20:21:10:00