Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:1
1:3
4:0
2:0
2:2
2:2
1:2
1:2
0:22:12:30:01:12:34:12:10:00