Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:1
1:0
2:2
2:1
4:1
0:0
1:3
1:2
4:00:10:23:11:22:12:22:10:00