Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek

Pravidla:

Vyplňte herní pole tak, že:
- v každém řádku i sloupci jsou čísla od 1 do počtu políček řádku/sloupce
- pokud je mezi dvěma políčky symbol soused, pak se čísla v těchto dvou políčcích liší o 1
- pokud není mezi dvěma políčky symbol soused, pak se čísla v těchto dvou políčcích neliší o 1

Info:

Pro snadnější luštění si můžete:
- do políčka vepsat více hodnot (než zjistíte, která z nich je správná)

Základní techniky luštění:

Pokud si na všechno chcete přijít sami, pak neklikejte na následující tlačítko. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí základní techniky luštění této hry.


1) V posledním sloupci musí být vedle dvojky jednička nebo trojka a na poslední dvě políčka zbývá čtverka a pětka.

2) V předposledním sloupci nahoře mohou být jako sousedi jedničky a trojky pouze čísla 2 a 4. A pod nimi jejich sousedi, tedy čísla 1,3 a 5. Protože ale z 1, 3 a 5 díky dvojce v posledním sloupci nemůže být ani 1 ani 3, tak zůstává jediná pětka a nad ní tedy musí být čtverka a napravo od čtverky trojka a pod dvojkou tedy jednička.

3) V předposledním sloupci doplníme zbývající čísla 2 a 3. Na třetím řádku má být číslo sousedící s 1 (tedy dvojka) a trojka tak bude na čtvrtém řádku. Díky doplnění trojky se ujasnily i pozice čísel 4 a 5 v posledním sloupci (na čtvrtém řádku nemůže být vedle trojky čtverka).

4) Ve třetím sloupci mohou být vedle trojky jen čísla 2 nebo 4 a nad nimi i pod nimi čísla 1, 3 a 5. Protože ale na třetím řádku nemůže být vedle dvojky ani jednička, ani trojka, tak nám zůstává pětka a pod ní tedy čtverka a trojka. V tomto sloupci zbývá umístit čísla 1 a 2. Protože na druhém řádku již dvojka je, je i umístění těch dvou čísel jasné.

5) Lehce doplníme 1., 3. i 5. řádek, protože vždy jedno ze dvou zbývajících čísel na řádku je vynuceno nutností resp. nemožností být vedle čísla ve třetím sloupci příslušného řádku. Poté doplníme poslední čtyři čísla.