Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek

Pravidla:

Pospojujte čtverečky tak, aby vznikla jediná uzavřená smyčka (jediný pozemek ohraničený plotem):
- pokud je mezi čtverečky číslo, pak udává počet polí plotu, které pole s číslem bezprostředně obklopují

Základní techniky luštění:

Pokud si na všechno chcete přijít sami, pak neklikejte na následující tlačítko. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí základní techniky luštění této hry.


1) Je důležité si uvědomit, že ke každému čtverečku (sloupku plotu) buď nevede žádné pole plotu, nebo k němu vedou právě dvě. Pokud je tedy v rohu číslo 2, pak musí nastat jedna z těchto dvou situací: ploty roh 2 Tedy vždy musí být ploty takto: ploty roh 2
Obdobně pokud je tedy v rohu číslo 3, pak musí nasta jedna z těchto dvou situací: ploty roh 3 Tedy vždy musí být ploty takto: ploty roh 3

2) Pokud je kolem čísla právě tolik plotu kolik je číslo, pak je jasné, že jinde ploty nebudou. U čísla 0 je to tak již od začátku ;-).

3) Pokud je jen jedna možnost jak na plot navázat, pak je to ta správná ;-)

4) Můžeme si odmazat možnosti, které by se napojovaly z boku na již postavený plot. Dále odmažeme možnosti které by neměly kam pokračovat.

5) Doplníme druhý plot na jediné možné místo ke dvojce. K jedničce tím pádem již plot máme a můžeme odmazat další možnosti.
Následně odmažeme i od trojky nikam nepokračující možnost.
6) Doplníme třetí plot na jediné možné místo ke trojce a čtvtou možnost tedy můžeme vyloučit.
Od trojky je na spodním okraji jediná možnost a tak u jedničky můžeme vymazat další tři možnosti.
7) Od dvojky vede jediná možná varianta. Podobně od trojky.
Dále odmažeme možnosti, které buď navazují na plot z boku nebo nemají pokračování.
8) Doplníme jediné možné místo u jedničky. Následně od něj vede z pravé srany jediná možná varianta jak pokračovat.
Plot nesmí obsahovat žádné smyčky, tedy odstraníme možnost vyznačenou zeleně. Dále je jediná možnost jak spojit právě vybudovaný úsek s plotem na levém okraji.
9) U jedničky již plot máme, takže můžeme odstranit další dvě možnosti. Zbyla nám jediná varianta jak pokračovat kolem dvojky.
U dvojky už tak máme dva ploty a tak další možnost smažeme. Zůstala jediná možnost jak plot napojit a splnit tak zadání ;-)

Další pár tipů (ověření nechám na vás)

tip 1 tip 2 tip 3