Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek

Pravidla:

Vyplňte herní pole dlaždicemi tak, že do každého řádku/sloupce zasahuje tolik vodovně/svisle umístěných dlaždic kolik udává první/druhé číslo na konci řádku/sloupce

Info:

Pro snadnější luštění si můžete do políčka umístit značku, která říká jestli je na daném políčku vodorovná/svislá dlaždice (když ještě neznáte její přesné umístění)
Vodorovná dlaždice se umísťuje levým tlačítkem myši (pomocná značka s klávesou Ctrl), obdobně se pro svislou dlaždici použije pravé tlačítko...

Základní techniky luštění:

Pokud si na všechno chcete přijít sami, pak neklikejte na následující tlačítko. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí základní techniky luštění této hry.


1) Umístíme dlaždice na políčka, která jsou obklopena ze tří stran (zdí, okrajem hracího plánu nebo jinou dlaždicí) - tedy je jediná možnost jak dlaždici umístit.

2) Dokud to jde, opakujeme předchozí bod ;-)

3) V prvním řádku je již umístěna jedna vodorovná dlaždice, ostatní mají být svisle, takže je úmístíme. Tím jsme doplnili i druhý řádek.

4) Podle počtů ve sloupcích doplníme poslední tři dlaždice.