Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:1
1:3
1:2
2:1
2:2
0:2
0:2
1:1
1:41:11:10:40:11:11:12:10:00