Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:1
1:2
2:1
2:0
1:1
2:1
2:0
0:2
2:11:11:11:22:00:13:12:10:00