Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:0
0:4
2:2
1:1
0:3
3:1
1:0
2:1
2:21:22:10:11:20:32:11:00:00