Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:2
2:1
1:3
1:0
1:2
1:0
1:2
0:1
1:22:21:22:02:20:22:00:10:00