Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:2
0:2
2:0
2:2
3:0
3:1
1:3
1:2
2:01:32:02:12:33:12:20:20:00