Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:1
1:2
1:2
0:4
2:0
3:1
0:2
3:0
1:11:21:20:02:33:21:23:00:00