Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:1
2:0
0:3
1:2
1:1
0:1
1:1
0:2
2:21:10:30:00:10:23:22:00:00