Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:2
2:1
1:1
1:1
1:2
1:0
2:1
3:1
0:14:01:01:32:02:20:21:10:00