Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:1
0:1
3:0
0:2
2:2
2:2
0:1
0:1
1:13:01:30:13:12:00:30:10:00