Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


2:1
1:2
0:1
3:1
0:1
1:1
0:2
2:1
1:22:01:22:10:01:21:01:30:00