Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:0
1:1
0:1
1:1
0:3
1:0
2:0
1:3
0:12:10:02:10:12:01:32:20:00