Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:2
1:2
2:0
0:2
2:1
3:1
2:1
2:0
1:03:11:11:31:01:12:22:10:00