Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


3:0
2:1
2:1
2:2
0:1
1:1
0:3
2:3
2:11:12:23:11:21:21:21:10:00