Mozkoviště

Místo, kde si vaše mozky vyhrají

mozek


0:3
1:2
0:2
2:3
0:0
2:0
1:2
1:2
2:02:20:31:00:20:41:11:20:00